SKP ordningen

CENTER FOR SOCIALE TILBUD

En del af Lemvig Kommune

SKP Ordningen

En del af Lemvig Kommune

 

 

SKP - Støtte- og kontaktpersonordningen - er Lemvig Kommunes tilbud til de sværest stillede borgere.

En SKP´er kan hjælpe med:

  • at bistå med praktiske opgaver som eksempelvis indkøb, læge- og tandlægebesøg
  • at få skabt en god kontakt med læge, rådgiver på kommunen, bankrådgiver m.m.
  • at opbygge relationer eller kontakt til misbrugsbehandling, socialpsykiatri m.v.

 

Udgangspunktet for tilbuddet er, at det er frivilligt og ud fra borgerens egne konkrete ønsker.

SKP´eren arbejder dér, hvor borgeren opholder sig, registrerer ikke personlige oplysninger, fører ikke journal eller videregiver oplysninger til andre, men mindre borgeren giver tilladelse til det.

Kender du en, som...

 

 

  • er afhængig af stoffer eller alkohol
  • er psykisk syg
  • føler sig ensom og isoleret
  • har svært ved at opretholde kontakt til kommune, læge osv.
  • har brug for støtte og omsorg i hverdagen
  • kan have glæde af et besøg en gang imellem

 

Så kontakt gerne

 

 

Kontakt

Centerleder Tanja Guldhammer tanja.guldhammer@lemvig.dk

Telefon: 9663 1521

Kontoret i Lemvig

center.sociale.tilbud@lemvig.dk

Telefon: 9663 1197

 

Kontoret på Kærhuset

kaerhuset@lemvig.dk

Telefon: 9663 1950

 

Afdelingsleder Susanne Hermannsen

susanne.lisby.hermannsen@lemvig.dk

Telefon: 9663 1523 / 3060 5251

 

Afdelingsleder Bente Romby Steensen

bente.romby.steensen@lemvig.dk

Telefon: 9788 8370 / 5116 6751

 

Afdelingsleder Lenette Pedersen

lenette.pedersen@lemvig.dk

Telefon: 2030 3878

 

Afdelingsleder Kærhuset Torben Kristiansen

torben.kristiansen@lemvig.dk

Telefon: 2159 9413