Socialpædagogisk bistand

CENTER FOR SOCIALE TILBUD

En del af Lemvig Kommune

Socialpædagogisk bistand


Center for Sociale Tilbud yder socialpædagogisk bistand efter Servicelovens §85.


Socialpædagogisk bistand kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte og omsorg.  Bistanden kan også bestå af oplæring i eller genoptræning af en række færdigheder. Hjælpen tager udgangspunkt i den handleplan der er udarbejdet i samarbejde med din sagsbehandler og den indsatsplan der efterfølgende er lavet i samarbejde med din vejleder.

Socialpædagogisk bistand skal ydes til dig, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.


Formålet med socialpædagogisk bistand er at yde hjælp til selvhjælp, således at du som borger kan leve et liv på egne betingelser. Jo mere selvhjulpen du kan blive, desto bedre mulighed for at leve et selvstændigt liv har du. Derfor udfører f.eks. en hjemmevejleder ikke opgaverne for dig, men lærer dig selv at blive i stand til at udføre bl.a. huslige opgaver.


Målet er, at du kan bevare eller forbedre dine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Formålet med hjælpen er i øvrigt afhængig af dit funktionsniveau. I nogle tilfælde er der fokus på at udvikle og vedligeholde dine personlige færdigheder, og i andre tilfælde er der fokus på at yde en sådan bistand, at du som borger kan opnå og fastholde egen identitet samt opnå en mere aktiv livsudfoldelse.


Bistanden kan ydes som hjemmevejledning, CST-vejledning eller gruppevejledning.


Kontakt

Centerleder Tanja Guldhammer         tanja.guldhammer@lemvig.dk             

Telefon: 9663 1521     

                       

Kontoret i Lemvig

center.sociale.tilbud@lemvig.dk

Telefon: 9663 1197


Kontoret på Kærhuset

kaerhuset@lemvig.dk

Telefon: 9663 1950


Afdelingsleder Susanne Hermannsen

susanne.lisby.hermannsen@lemvig.dk

Telefon: 9663 1523 / 3060 5251


Afdelingsleder Bente Romby Steensen

bente.romby.steensen@lemvig.dk

Telefon: 9788 8370 / 5116 6751


Afdelingsleder Lenette Pedersen

lenette.pedersen@lemvig.dk

Telefon: 2030 3878


Afdelingsleder Kærhuset Torben Kristiansen

torben.kristiansen@lemvig.dk

Telefon: 2159 9413